கருவேலி, திருவாரூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு

ஆலய படத்தொகுப்பு

திருவிழா, நிகழ்ச்சிகள், உற்சவங்கள் – படத்தொகுப்பு

படத்தொகுப்பு 

யாக சாலை 2008

கும்பாபிஷேகம் 2008

சம்வத்சரபிஷேகம் 2008

கல்யாண உற்சவம் 2011